Politica de privacitat

Casa de Mali (Carrer Mallorca 342, entresol 3r,08013 Barcelona, amb adreça d’e-mail info@casademali.org), tracta les dades personals que es recullin o es generin a conseqüència de l’accés, ús i navegació dels usuaris d’aquest lloc web (la “Web”), així com del control de la Web, en qualitat de responsable del tractament segons el qual s’estableix en la normativa aplicable i, en particular, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garanties de drets digitals o qualssevol altres que les substitueixin o modifiquin en el futur.

En general, pel mer fet de visitar i navegar per la Web no queden registrats de manera automàtica dades que permetin identificar nominativament als usuaris (“Usuaris” o, individualment, “Usuari”).

Sense perjudici de l’anterior, per a accedir a determinada informació o per a la utilització de determinats continguts o serveis de la Web (per exemple, per a la inscripció o per a l’ús del formulari de contacte a la disposició de l’Usuari), Casa de Mali podrà requerir els Usuaris certs dades personals—que podran incloure, fonamentalment, nom, cognoms, telèfon i correu electrònic—. En aquests casos, Casa de Mali proporcionarà als Usuaris la informació necessària abans de conducta al tractament de les seves dades.

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc () en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part de Casa de Mali, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. En cas que no siguin facilitats totes les dades necessàries, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats. L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d’aquests. Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per a gestionar les sol·licituds d’informació, continguts o serveis que sol·licitin expressament els Usuaris o amb el seu consentiment. Així mateix, Casa de Mali té interès legítim per a utilitzar la informació recollida o generada per a (i) la millora de la Web, la seva gestió i la seva seguretat, (ii) dur a terme estudis per a analitzar la rellevància i utilització de la Web, i (iii) quan així ho permeti la normativa aplicable, informar els Usuaris sobre productes o serveis la nostra relació comercial.

La base legal que permet a Casa de Mali tractar les dades dels Usuaris és (i) l’accés i navegació voluntaris dels Usuaris en la Web, (ii) la sol·licitud pels Usuaris d’informació o determinats continguts o serveis, (iii) el compliment per Casa de Mali de les seves obligacions legals, (iv) l’interès legítim de Casa de Mali a millorar la Web i la seva seguretat i (v) en cas que un Usuari consenti o sigui d’aplicació l’interès legítim de Casa de Mali, l’enviament d’informació comercial.

Les dades seran conservades mentre existeixin obligacions contractuals derivades dels serveis o continguts sol·licitats pels Usuaris i, posteriorment, fins a l’extinció de responsabilitats legals o contractuals que requereixin conservar-los (p. ex., fins a l’extinció de la responsabilitat derivada de la normativa de protecció de dades o ciberseguretat). En el cas que es tractin dades per a l’enviament d’informació comercial, es podran mantenir mentre l’Usuari no s’oposi a rebre informació per qualsevol dels diversos mitjans gratuïts i senzills que es posen a la seva disposició.Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

L’Usuari pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, la limitació o oposició al seu tractament, i qualssevol altres drets reconeguts per la llei s’ha de dirigir per escrit (acreditant la seva identitat) a info@casademali.org. Pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades (normalment, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades − més informació en www.aepd.es-) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.