Aigua i Sanejament

Instal·lacions: Aigua

El problema de l’escassetat d’aigua a Mali afecta principalment a zones rurals de difícil accés. El consum d’aigua no sanejada comporta una mortalitat infantil molt elevada a causa de malalties com: paludisme, tifus, febre tifoide o la còlera entre d’altres. Els pous es troben ubicats en llocs molt allunyats dels poblats, la qual cosa implica que les dones i les noies han de caminar distàncies de més de 15 km cada dia transportant molt de pes.

Casa de Mali ha construït diferents tipus de pous destinats a diferents funcions. Això ha estat possible gràcies a diversos finançadors com la Fundació Núria García.

Estudi de la possibilitat de dipòsits de recollida d’aigua fluvial, situats a 2 punts de solar per a la reutilització d’aigua com:

  • Sistema de regadiu per canals
  • Neteja
  • Depuració de part de l’aigua dels dipòsits a través d’un sistema d’algues per: la higiene personal, cuinar.
  • Extracció directa l’aigua de l’subsòl a través de pous ubicats cada 3 nuclis familiars ia les instal·lacions generals.
  • Basses de retenció d’aigües- fons d’argila amb calç.

Construcció de Pous

Iniciem el projecte de “Vida autosuficient i sostenible” per solucionar una necessitat urgent: l’aigua. L’accés a l’aigua potable és fonamental per sortir de la pobresa i prevenir les malalties. Els habitants d’aquestes zones consumeixen l’aigua contaminada i desenvolupen, sobretot els nens, diferents malalties relacionades amb la diarrea i infestacions mortals.

Aquest projecte que cobreix 8 dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), representa un impuls important per reduir malalties, millorar la salut de tots i permet als habitants de Djélibani, accedir a una aigua potable i a xarxes de sanejament.

Gas i Electricitat

Estudi de la possibilitat de Projecte de Biogàs per a l’obtenció d’energia elèctrica i gas per cuinar. Per a això, dos elements són essencials:

  • Plaques solars fotovoltaiques per a la producció d’Energia elèctrica ubicades al sostre dels serveis comuns i dels tallers.
  • Obtenció de biocombustibles a través de la planta Jatropha per posteriorment transformarla en energia elèctrica.