L’Escola: Escola per a tots

Casa de Mali presta una particular atenció a l’educació i a la seva qualitat per considerar-les un dret decisiu en el desenvolupament dels éssers humans i la clau per a qualsevol progrés social sostenible.

L’educació contribueix a millorar les condicions de vida i trencar el cercle de pobresa que pateixen milions de nens al món en desenvolupament. Aconseguir una educació de qualitat és el quart dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Considerem que l’educació és decisiva per al desenvolupament de Mali. Les zones més afectades són les zones rurals, on hi ha poques escoles i la distància per accedir-hi és de diversos quilòmetres. Una nena no escolaritzada tindrà tendència a casar-se aviat i a tenir més fills. A més, els seus fills tindran menys possibilitats de sobreviure i estaran pitjor alimentats. Un altre dels problemes és el conflicte armat que viu la regió des de 2012 i que conseqüentment ha interromput l’accés a l’escola d’uns 700.000 nens, segons dades d’UNICEF.

Tot i que l’ensenyament és gratuïta i obligatòria entre els 7 i els 16 anys i hi ha àrees en què Mali ha realitzat progressos notables a favor de la infància, el país té una de les taxes d’analfabetisme més altes de món, on segons dades de la UNESCO de 2020, només el 33,07% dels adults saben llegir i escriure.

Amb l’inici de curs escolar 2011-2012, Casa de Mali, decideix posar en marxa l’escola en Djelibani, amb l’ajuda de l’associació Lions. El primer any que es va iniciar, el projecte va beneficiar a 50 nens i nenes de 7 a 10 anys.

L’escola té 5 professors i els cursos s’imparteixen d’acord amb els programes oficials de Mali. Casa de Mali posa tot el seu esforç per impartir una alta qualitat d’ensenyament més enllà dels programes oficials.

Una altra escola que Casa de Mali va ajudar a construir s’ubica en el poblat annex Djélibani- Kobada, que anteriorment estava construïda amb tova pels pares dels alumnes. Casa de Mali va ajudar en la construcció, formació i va aportar el mobiliari necessari (pupitres i armaris) i el material escolar (llibretes, llapis etc.) que complementa la tauleta individual que normalment fan servir i necessiten els nens amb l’objectiu de millorar l’educació primària de nens i nenes, així com l’educació bàsica sanitària de la població infantil.

Aquestes dues escoles ja estan funcionant però es requereix encara:

  • La construcció d’infraestructura per a la seva millora (ja que l’escola Djélibani-Kobada va ser construïda pels seus habitants i no reuneix les condicions per a l’escolarització).
  • La construcció de la biblioteca amb la seva corresponent mobiliari i equipament de material escolar, didàctic i de lectura.
  • La construcció sanitària per al desenvolupament d’una educació bàsica sanitària, un dispensari i condicionament de latrines.
  • Material sanitari (desinfectants, màscares, material de protecció) per ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia Covid-19.
  • Tallers formatius enfocats a la cura i prevenció de la salut i l’educació sexual, ja que una bona educació sanitària és imprescindible per a la prevenció de possibles malalties.